MỞ RỘNG & NÂNG CẤP TRƯỜNG THỐNG NHẤT

Ngày đăng: 05:45 PM 06/07/2021 - Lượt xem: 202

Thông tin dự án Mở rộng và nâng cấp trường Thống Nhất

  • Dự án: Mở rộng, nâng cấp trường thống nhất
  • Địa chỉ:Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương
  • Loại/ Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III
  • Qui mô: Nâng cấp, mở rộng
  • Gói thầu: Xây lắp
  • Năm thực hiện: 2014
  • Thời gian: 460 ngày
  • Giá trị: 40.245.206.869 (VNĐ) “ Bốn mươi tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm linh sáu nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng

Hình ảnh dự án Mở rộng và nâng cấp trường Thống Nhất

Facebook
Gọi ngay: 0931828866