Dự Án Trường THCS Phú Thành, Tỉnh Vĩnh Long

Ngày đăng: 05:36 PM 07/11/2020 - Lượt xem: 142

Dự Án: Trường THCS Phú Thành, Tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN DỰ ÁN

Công trình Trường Trung học cơ sở Phú Thành có diện tích 5.803,30 m2,

Được đầu tư xây dựng tại Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn.

Tổng mức đầu tư 14,95 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện: năm 2019-2021.

Quy mô:

* Phần xây dựng:

- Cải tạo các hạng mục bao gồm: Khối 10 phòng học hiện trạng thành 09 phòng học và phòng hội đồng giáo viên; nhà vệ sinh giáo viên và học sinh; cổng, hàng rào hiện trạng (mặt trước). 

- Xây dựng khối hành chính quản trị - phục vụ học tập (trừ phòng hội đồng giáo viên) và các phòng học bộ môn: Phòng bộ môn hóa học - sinh học, phòng bộ môn vật lý – công nghệ, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học.   

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (trừ các hạng mục đã cải tạo).

HÌNH ẢNH DỰ ÁN Facebook
Gọi ngay: 0931828866