Cập nhật tiến độ xây dựng ngày 08/07/2017

Ngày đăng: 02:27 PM 05/11/2019 - Lượt xem: 770

Cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng dự án Aloha Beach Village - Khu Ruby 1. Dự án đang thi công dựng cột tầng lửng. Tiến độ xây dựng đúng theo kế hoạch.

 

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng khu Ruby 1 - Cập nhật ngày 08/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Gọi ngay: 0931828866